« terug naar vorige pagina

Telefonisch contact, afspraak en spreekuur

Triage

Triage in de huisartsenpraktijk: wat is triage? 

Wanneer u onze praktijk belt, krijgt u een van de praktijkassistenten aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen. Dat heet triage.  De termijn van aanbod voor een afspraak is afhankelijk van de spoedeisendheid van uw klacht. lndien de afspraak geen haast heeft, zal de praktijkassistente u soms het voorstel doen later in de week te komen. 

Uiteraard doen de praktijkassistenten alles in samenspraak en overleg met uw huisarts. Triage zorgt er voor dat u als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener. 

Huisartsenspreekuur

Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen bellen vanaf 08:30 tot 10:00 uur,  vanaf 10:30 tot 12:00 uur en vanaf 13:00 tot 16:30 uur op telefoonnummer (0172)50 7976.  Voor een consult wordt 10 minuten gereserveerd. Als u denkt meer tijd nodig te hebben of als u meerdere klachten heeft, wilt u dit dan bij het maken van de afspraak aangeven? Als u een afspraak heeft, wilt u zich dan even melden bij de assistente, alvorens in de wachtkamer plaats te nemen. 

Mocht u uw afspraak willen afbellen, verzoeken wij u dit, indien mogelijk, tenminste 24 uur van tevoren te doen.

Visite door de huisarts of POH-S/POH-GGZ

Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelingsmogelijkheden zijn verdient het altijd de voorkeur om naar de praktijk te komen. Mocht dit om gezondheidsredenen niet mogelijk zijn kunt u een huisbezoek aanvragen. U belt hiervoor naar de praktijk via het algemene nummer (0172) 507976. De assistente zal vragen naar de reden van de visite en u vertellen rond welke tijd de huisarts bij u langs komt. Zo nodig zal de huisarts eerst telefonisch contact met u opnemen.

Tijden

Huisartsenspreekuur: 08:30 tot 11:00 uur & 14:00 tot 16:00 uur (behalve op woensdagmiddag)

Avondspreekuur: maandag van 18:00 tot 20:00 uur

Waarneming 

Woensdagmiddag is de praktijk vanaf 12:30 gesloten en wordt de praktijk en de apotheek waargenomen door Huisartsenpraktijk de Linde, Tuinderij 11 te Leimuiden,  tel.: (0172) 508269.

Werkdagen artsen

F. Afsharzada (Farshid): maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

N. Selier (Nienke): dinsdag

C. van Doesburg (Claudia): donderdag

Assistentespreekuur

Bij de (dokters-)assistente kunt een afspraak maken als het gaat om:

  • Oren uit laten spuiten
  • Uw bloeddruk laten meten
  • Kleine verwondingen
  • Wratten aan laten stippen met vloeibaar stikstof
  • Glucose en ijzergehalte laten meten
  • Urine controleren op infectie
  • Bloedafname
  • Allergietesten 
  • Hartfilmpjes (ECG)

Tijden

Assistentespreekuur: maandag 18:00 uur tot 20:00 uur, dinsdag 08:30 uur tot 10:00 uur en donderdag 13:00 uur tot 15:00 uur

Bloedafname: Iedere ochtend van 08:10 tot 08:30 uur en om de week op woensdag 08:10 tot 10:00 uur

Werkdagen POH-S (Praktijkondersteuner voor somatische zorg)

E. van Loon (Eline):  Dinsdag en donderdag

Werkdagen POH-GGZ (Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg)

T. Pollet (Terry): donderdag 

Bij een vermoeden van psychische problematiek (bijv. een burn-out, depressie, trauma, angst of rouwproblemen) kan de huisarts een beroep doen op de POH-GGZ. 

Met een POH GGZ in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten.

Wat kan de POH GGZ voor u doen?

In een gesprek brengt de POH GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van of ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden. Dit kan een vervolgtraject zijn bij bijvoorbeeld maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling. De POH GGZ zal dit advies met u en de huisarts bespreken.

De POH GGZ kan daarbij dus helpen door:

het verhelderen van problemen;
het geven van advies over behandeling en verwijzing;
(in sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
nazorg na behandeling in de GGZ.

Werkdagen diëtiste

C. van der Schaaf (Charlotte):  Om de week op maandagochtend

U kunt met al uw vragen over voeding bij gezondheid en ziekte terecht bij Charlotte van der Schaaf. Zij werkt intensief samen met nog drie collega’s (Connie Hoek, Tanja Meijers en Miriam Gordijn), om voor u de afspraak mogelijkheden zo ruim mogelijk te houden.

Dieetadviezen worden voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering en mogelijk nog extra vanuit uw aanvullende verzekering. Voor zorg vanuit de basisverzekering geldt een jaarlijks eigen risico. Dieetadvies in het kader van ketenzorg (bij diabetes, cardio vasculaire problemen of COPD) krijgt u zonder eigen risico vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Voor ketenzorg is altijd een verwijzing van uw huisarts nodig.

Er is direct contact en samenwerking tussen de diëtisten en praktijkondersteuners. Voor het maken van afspraken kunt u bellen 0172-700548 of zie website www.hoekenco-dietisten.nl of mail afspraken@hoekenco-dietisten.nl

Werkdagen cardioloog

A. Hassan (Hassan): maandag

Voor het maken van afspraken kunt u bellen 085-0651012 of mailen naar info@hartdokters.nl 

www.hartdokters.nl 

Werkdagen internist 

L. Hu (Lihui): 1x in de maand op woensdag 

Voor het maken van afspraken kunt u bellen 070-2230038 of mailen naar info@depraktijkinternisten.nl

https://www.depraktijkinternisten.nl/